вторник, 6 май 2008 г.

Що е Устойчиво Развитие с две думи?

Какво означава устойчиво развитие?

  • Терминът

След конференцията за околната среда и развитието на Обединените Нации в Рио де Жанейро през лятото на 1992 година, понятието „Sustainable Development“ ("Устойчиво развитие) се превръща в целия свят в политическо понятие.

  • Дефиниция

Лестър Браун, основателят на Worldwatch Institute дава следната дефиниция:

"Устойчивото развитие е развитието, което задоволява нуждите на настоящето без да застрашава възможностите на бъдещите поколения да задоволяват своите нужди."

  • Предмет

Разглежда екологичните, икономическите и социалните проблеми като взаимообвързана система. Днешната икономика не отчита екологичната цена на дейността си - природните ресурси се експлоатират, без да се отчита фактът че те са изчерпаеми.

Какво означава устойчиво развитие за бизнеса?

  • Да се създават продукти които са устойчиви, т.е.:

- да са направени са от възможно най-голям процент рециклируеми материали;

- да не съдържат вредни или опасни вещества за човека и природата;

  • В производстото на продукта се влагат възможно най-малко материали, вода и енергия, по-възможност генерирана от възобновяеми енергийни източници.

  • Политика на социална отговорност:

- да се осигуряват безопасни и ненакърняващи човешкото достойнство условията за работа;

- да се дава справедливо заплащане;

- да се подпомага културното разнообразие;

- да се поущрява социалната ангажираност на служителите.

Какво означава устойчиво развитие за човека?

  • Да проявява отговорно отношение към природата;
  • Да проявява отговорност при потреблението си на стоки и енергия;
  • Да проявява толерантност към останалите хора в обществото;
Повече за Устойчивото Развитие:
http://www.dadalos-iizdvv.org/nachhaltigkeit_bg/grundkurs_1.htm

Блог за устойчиво развитие и гражданско общество.

Добре дошъл!

Здравей, радвам се да се запознаем!
Ако те вълнуват темите в този блог, ще съм ти много благодарен ако споделиш с мен мнението си по тях!

Приятно блогване! ;)