понеделник, 17 март 2008 г.

Устойчивият продукт

Напоследък е популярно да се говори за т.н. "био" или "органични" продукти. Всеки от нас има собствена представа за това един продукт да е "био" или "органичен". В тази статия става дума за един друг по-общ термин - "устойчив", който в същността си е по-мащабен и обхваща останалите два. Защо "устойчив"? Сигурно сте чували термина "Устойчиво развитие", ако все още не сте, поинтересувайте се и ще разберете.

Много от проблемите в света днес са свързани с вродената необходимост на човека да консумира. Консумирайки той изразходва природните ресурси и ги превръща в неразградим боклук. Боклукът се натрупва в природата и трови почвите и водите, а тъй като човекът и природата са неразривно свързани - в крайна сметка човекът трови самия себе си.

До този момент в света няма нито един продукт, който да е 100% безвреден - всеки вреди по един или друг начин на природата и човека.


Какво може да направи всеки от нас, който има желание да се спре този процес на безогледна консумация? Не всеки от нас е продуктов дизайнер. За тях в най-силна степен важат изложените тук правила за дизайн, но до голяма степен всеки от нас може да допринесе с нещо. Това което ние, като потребители можем да направим е да подбираме правилно това което купуваме осъзнавайки тези правила. По този начин ще помогнем за създаването на все по устойчиви продукти и в крайна сметка напълно устойчиви продукти. Защото както знаем търсенето определя предлагането, а не обратното.

"Абсолютната красота на устойчивите продукти" ('The total beauty of sustainable products'). Така се нарича една от книгите написани от философа и гуру в продуктовия дизайн Едуин Дачевски. В нея той описва пет прости теста за оценяване устойчивостта на даден продукт. Всеки от тях определя степента на верност на твърдението дали продуктът е "цикличен, "слънчев", "безопасен", "ефективен и "социален". Ето какво се крие зад всяко от тези определения:

1. Цикличен ли е?
Направен ли е продуктът от разградими, органични материали или от минерали които могат да бъдат рециклирани в един непрекъснат затворен цикъл?
Основната идея е, че боклук не трябва да съществува. Всички остатъчни продукти трябва да са "храна" за друга дейност, както при Фотосинтезата. Металите могат да бъдат рециклирани неограничен брой пъти. Биоразградимите продукти могат да се използват за обогатяване на почвата.

"Често чуваме че ресурсите ни са на привършване. Но по земната повърхност все още съществуват същият брой атоми - ние просто сме преобразували атомите в молекули, които не можем да използваме. Ако непрекъснато рециклираме както органичните, така и неорганичните материали, ние никога няма да останем без необходимите ни ресурси."
Едуин Дачевски


2. Слънчев ли е?
Произвежданият продукт изразходва ли само възобновима енергия?
Слънцето може да ни дава енергия директно чрез фотоволтаични клетки, както и чрез употребата на други типове слънчеви панели. Но енергията на вълните и вятъра също са продукт на слънчевата енергия. Падането на дъжда, който също е преобразувана слънчева енергия прави хидроенергетиката възможна. Растенията получават енергия от слънцето, ние се храним с растения (или животни които са яли растения). По този начин ние получаваме енергия непряко от слънцето.

"Всеки ден на Земята пада повече слънчева енергия отколкото количеството енергия която биха консумирали 6-те милиарда жители на Земята за период от 25 години. Едва сега започваме да извличаме потенциала на слънчевата енергия."
Департаментът за Енергия на САЩ - цитиран от Едуин Дачевски

3. Безопасен ли е?
Всичко ли което отива във въздуха, водата, почвата или космоса е "храна" за други системи?
Един безопасен продукт или процес не вреди на хората и другите живи същества, по физически или химически начин. Трябва да се взема под внимание целият цикъл на живот на продукта - от суровите материали, извличането им, процеса на производство, транспортиране, въздействието при разпространението, продажбата, употребата (включително и неправилната!) до крайното "изхвърляне" на продукта. Един напълно безвреден продукт не генерира нищо вредно, дори боклук във всеки един от етапите.

4. Ефективен ли е?
Всеки продукт се нуждае от енергия, материали и вода за неговото производство и употреба. Може ли да се произведе еквивалентен или по-добър продукт с по-малко ресурси?
В дългосрочен план, икономически изгодна ли е направата на продукта, или създава проблеми за които някой друг ще трябва да плаща в бъдеще?

5. Социален ли е?
Подкрепя ли производството и употребата на продукта основните човешки права и естествената справедливост? Безопасни и ненакърняващи човешкото достойнство ли са условията за работа? Добре ли се заплаща на хората във всеки един етап във веригата. Въплъщава ли продукта равенство на възможностите? Допринася ли за културното разнообразие? Поущрява ли социалната ангажираност?

Скоро всички продукти, които купуваме ще отговарят на тези въпроси положително ... аз вярвам в това, а вие?

За повече информация посетете сайта на Едуин Дачевски http://www.biothinking.com/

Няма коментари:

Блог за устойчиво развитие и гражданско общество.

Добре дошъл!

Здравей, радвам се да се запознаем!
Ако те вълнуват темите в този блог, ще съм ти много благодарен ако споделиш с мен мнението си по тях!

Приятно блогване! ;)