четвъртък, 11 юни 2009 г.

Новият Общ Устройствен План премества Екопарк - Университетска ботаническа градина (УБГ) Варна

Днес 11ти Юни 2009-та година от 18:00 на пл. Независимост ще се проведе митинг - събрание, на който варненци могат да заявят категоричното си несъгласие с нередностите в Общия Устройствен План на града.

Аз ще се включа в протеста. Ето какво ме мотивира да го направя:

"Проектът за нов ОУП-Варна, предлага „преместване” с 2 км на съществуващата Ботаническа градина, северно от действащия към настоящия момент кадастрален план “Ботаническа градина”. Това предложение е в явно противоречие на Заповед №РД-198/05.03.2004 на Министъра на околната среда и водите за обявяването на Екопарк - Университетска ботаническа градина (УБГ) Варна за защитена местност и е в противоречие на обществения интерес. Така нареченото „преместване” с 2 км върху лозови масиви ще засегне 14 вида растения, включени в Червената книга на България и 10 растителни вида, включени в Приложенията на Закона за биологичното разнообразие." (цитат)

Протестът се организира от „Организация Обществена Самозащита - Едно”, Инициативни Комитети „Възраждане”, „Изгрев”, „Сотира”, „Виница”, ГС ”Зелена Варна”, Съюз на младите и студентите, Българско дружество за защита на птиците, ПП Зелените, Обединено Гражданско Сдружение.

Няма коментари:

Блог за устойчиво развитие и гражданско общество.

Добре дошъл!

Здравей, радвам се да се запознаем!
Ако те вълнуват темите в този блог, ще съм ти много благодарен ако споделиш с мен мнението си по тях!

Приятно блогване! ;)